Hus A och B, Bokbacken

Kontor, forsknings- industri- och utbildningslokaler.

Hyresledig industrilokal på 360kvm samt fristående kontorsmodul

Hyreslediga konferenslokaler finns i fastigheten.

Våra kunder i denna fastighet är:
CT Center Sweden 
Feelgood
Komvux
LaserTool
Montico
Olofströms Näringsliv
PDS Engineering
RISE
Tebis Scandinavia
Techtank AB (svb)
Trådgnist Blekinge 
Xpert El
Yrkeshögskolan Syd

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Vällaregatan 30, Bokbacken