Våra fastigheter

Vi äger industri- och kontorsfastigheter inom området Innovation Park.

Vi förmedlar också kontakter till övriga fastighetsägare i kommunen som innehar industri-, kontors- och affärslokaler.

Vi äger halkbanan men verksamheten bedrivs av Olofströms Trafikövningsplats: www.halkbanan.com,  tel 0454-917 47

Lediga lokaler

För att se våra lediga lokaler klicka här.

Innovation Park karta Innovation Park karta Innovation Park karta Innovation Park karta Innovation Park karta Innovation Park