Information till dig som företagare med anledning av Coronaviruset/Covid-19

  

Med anledning av coronaviruset samlar vi här information till dig som företagare i Olofströms kommun. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet, regionala åtgärder såsom företagsjour och omställningscheckar samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare.

  

Lokala kontaktvägar till rådgivning

Olofströms Näringsliv
Olofströms Näringsliv kan guida dig vidare till rätt instans i kommunen beroende på vilka frågor du som företagare har:
0454-922 00
info@olofstromsnaringsliv.se

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum i Olofström erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöttning till kommunens mindre företag samt hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder:
Reino Fridh, 070 829 45 96
Knut Hessbo, 070 564 69 75
olofstrom@nyforetagarcentrum.se

Företagarna
Företagarna i Olofström erbjuder företagare möjligheten att ringa direkt till nedan angivna styrelseledamöter för att ha ett bollplank att diskutera olika problemställningar och utmaningar med:
Alfred Appelros, 0738 483 633
Knut Hessbo, 070 564 69 75
Staffan Berggren, 0768 177 310
Sven-Eric Johansson, 070 510 57 80
olofstrom@foretagarna.se

 

Åtgärder för det lokala näringslivet i Olofströms kommun

Många företag i kommunen drabbas nu på olika sätt som en följd av coronavirusets spridning. Olofströms kommun arbetar aktivt med olika insatser i syfte att stötta det lokala näringslivet för att bidra till att dämpa de ekonomiska konsekvenserna för företagen.

Följande åtgärder har beslutats av kommunens Krisledningsnämnd:

 • Nordenbergsskolans elever som studerar på distans kan hämta lunch på våra lokala matställen.
 • Kostnadsfri rådgivning och stöttning till våra mindre företag, samt hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder. Detta arbete utförs tillsammans med NyföretagarCentrum. Se kontaktuppgifter till NyföretagarCentrum ovan.
 • Inom kommunägda fastigheter/lokaler kan möjlighet ges att vid behov få anstånd eller eventuell nedsättning av hyran under begränsad tid. Individuell prövning ska ske från fall till fall. Kontakta respektive fastighetsägare/hyresvärd för vidare information.
 • Kommunen upplåter plats för torgförsäljning utan kostnad. Läs mer på kommunens hemsida >>
 • Tillsynsavgifter via vårt miljöförbund har tillfälligt pausats och kommunen har för avsikt att fatta beslut om att helt eller delvis sänka tillsynsavgifterna. Beslut kan enbart tas av fullmäktige gällande taxorna. Kontakta kommunens växel för vidare information: 0454-930 00.

Olofströms kommun har via Olofströms Näringsliv idag ett avtal med Handla i Olofström och har lämnat följande uppdrag till dem att:

 • Göra en särskild extra satsning på att marknadsföra den lokala handeln och besöksnäringen.

I övrigt kan noteras att:

 • Olofström erbjuder alltid gratis parkering.
 • Olofström har inte heller några restriktioner vad gäller när uteserveringar får öppnas för året.

 

Enkätundersökning om coronapandemins påverkan på näringslivet i Olofströms kommun

Olofströms Näringsliv genomför en undersökning för att se hur coronapandemin påverkar näringslivet i kommunen. Har ditt företag påverkats av coronapandemin? Vi är väldigt tacksamma om du vill lägga två minuter av din tid och svara på frågorna i vår enkät för att hjälpa Olofströms kommun att få en bättre bild av hur företagen i kommunen påverkas, och om det finns fler möjliga insatser som kommunen kan göra.

Klicka här för att komma vidare till enkäten >>

Du kan vara anonym om du önskar, men det är tacksamt om du anger namn och kontaktuppgifter så att vi kan följa upp med eventuella frågor eller fortsätta dialogen. Obs! Alla svar behandlas konfidentiellt av Olofströms Näringsliv AB och om resultat från undersökningen redovisas kommer det inte att framgå vad enskilda personer/företag svarat.

Har du frågor om enkäten eller annat som rör näringslivet i Olofströms kommun är du välkommen att kontakta oss på: info@olofstromsnaringsliv.se

 

Övriga insatser från Olofströms kommun riktade till företagen

Olofströms Näringsliv ser till att hålla sin hemsida uppdaterad med information riktad till företagen om de åtgärder som beslutas av kommunen samt länkar till aktuell information från olika myndigheter. Uppdateringar sker kontinuerligt på denna sida: https://www.olofstromsnaringsliv.se/startsida/corona.

Utöver de åtgärder som kommunens Krisledningsnämnd beslutat om (se ovan), har Olofströms Näringsliv en aktiv dialog med företag i kommunen för att fånga upp nya behov som uppstår till följd av Coronavirusets spridning. Är du företagare och har frågor, tankar eller idéer som du vill lyfta med oss, tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter till våra medarbetare finns här >>

Genom industriklustret Techtank, som drivs från Olofströms Näringsliv, genomförs löpande insatser både för medlemsföretagen som ingår i Techtank, och för industrin som helhet i Blekinge. Några exempel på konkreta insatser via Techtank är:

 • Digitalt forum för VD/Platschefer hålls varje vecka så länge behovet finns. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, ge varandra stöd, tips och råd, samt spela in idéer och tankar om insatser och aktiviteter som kan genomföras inom ramarna för Techtank.
 • Ett flertal webbinarier med dagsaktuella teman genomförs såsom ”Vad är det som händer med ekonomin?”, ”Ledningsgruppsarbete i krissituationer” m fl.
 • Coachning till företagen inom olika områden erbjuds via olika utvecklingsprogram.
 • Prisvärda licenser till webbaserade utbildningar erbjuds inom en rad olika områden såsom Affärsutveckling, Ledarskap, Försäljning, Miljö- och hållbarhetsarbete, LEAN och förbättringsarbete samt Ekonomi.
 • Aktiv dialog förs med kommunala, regionala och nationella aktörer och finansiärer om möjliga nya stöd och insatser som särskilt kan adressera den nya situationen med målet att skapa effektiva och relevanta insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna av den nuvarande situationen.

Läs mer om Techtanks insatser här >>

 

Regionala insatser

Företagsjour

För att hjälpa Blekinges företagare att navigera i alla de olika typer av finansiering och stöd som finns har Region Blekinge öppnat en företagsjour. Till företagsjouren kan företagare ringa när de behöver råd om exempelvis vilka typer av lån och finansiering som erbjuds. Syftet är att göra det enkelt för företagaren att hitta rätt hjälp.

I vissa fall erbjuder region Blekinge rätt typ av stöd, men i andra fall lotsas den som ringer vidare till rätt aktör eller till sin kommuns näringslivsenhet (för Olofströms kommun, se kontakter ovan).

 • Mejla regionalutveckling@regionblekinge.se och skriv "Företagsjour" i ämnesraden - då kommer du direkt till företagsjouren som återkommer med svar så snart som möjligt.
 • Ring 0455-73 72 15 - så kommer du direkt till företagsjouren som kan hjälpa dig med dina frågor. Företagsjouren har öppet varje vardag klockan 9:00 - 12:00.

Läs mer om Företagsjouren här >> 

Omställningscheckar för små och medelstora företag

Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr.

Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:
- Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
- Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
- Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2020. Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020.

Till mer information >>

Viktiga länkar

Eftersom läget kan ändras snabbt uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

Information från Olofströms kommun
Olofströms kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten
Ta del av information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter.

Regeringskansliet
Information gällande bland annat stöd och krispaket till företagare. 

Verksamt.se
Samlad information från svenska myndigheter.

Skatteverket
Information om anstånd m m hos Skatteverket.

Polisen
Information från Polisen, bl a om begränsade möjligheter vid sammankomster och tilltällningar

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete.

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket, bl a om Korttidsarbete.

Utrikesdepartementet
UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.

Almi
Information till dig som företagare från Almi.

Region Blekinge
Information från Region Blekinge om coronaviruset till företagare.

Nedan följer länkar till olika branschorganisationers sidor kopplat till coronaviruset.

Företagarna
Information till dig som företagare från Företagarna.

Handelskammaren
Information till dig som företagare från Handelskammaren kring vad de olika statliga åtgärderna innebär och vart du kan vända dig för vidare information.

Svenskt Näringsliv
Information till dig som företagare från Svenskt Näringsliv.

Teknikföretagen
Information från Teknikföretagen med anledning av Corona.

Visita
Information om Visitas arbete med Coronakrisen.

Svensk Handel
Samlad information om Corona från Svensk Handel.