Information till dig som företagare med anledning av Coronaviruset/Covid-19

  

Med anledning av coronaviruset samlar vi här information till dig som företagare i Olofströms kommun. Här hittar du kontaktvägar för tillgänglig företagsrådgivning i kommunen, mer information om Olofströms kommuns åtgärder kopplat till näringslivet, regionala åtgärder såsom företagsjour och omställningscheckar samt länkar till sidor med aktuell information som berör dig som företagare.

  

Lokala kontaktvägar till rådgivning

Olofströms Näringsliv
Olofströms Näringsliv kan guida dig vidare till rätt instans i kommunen beroende på vilka frågor du som företagare har:
naringsliv@olofstrom.se

Nyföretagarcentrum
Nyföretagarcentrum i Olofström erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöttning till kommunens mindre företag samt hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder:
Reino Fridh, 070 829 45 96
Knut Hessbo, 070 564 69 75
olofstrom@nyforetagarcentrum.se

Företagarna
Företagarna i Olofström erbjuder företagare möjligheten att ringa direkt till nedan angivna styrelseledamöter för att ha ett bollplank att diskutera olika problemställningar och utmaningar med:
Alfred Appelros, 0738 483 633
Knut Hessbo, 070 564 69 75
Staffan Berggren, 0768 177 310
Sven-Eric Johansson, 070 510 57 80
olofstrom@foretagarna.se

 

Åtgärder för det lokala näringslivet i Olofströms kommun

Många företag i kommunen drabbas nu på olika sätt som en följd av coronavirusets spridning. Olofströms kommun arbetar aktivt med olika insatser i syfte att stötta det lokala näringslivet för att bidra till att dämpa de ekonomiska konsekvenserna för företagen.

Följande åtgärder har beslutats av kommunens Krisledningsnämnd:

 • Kostnadsfri rådgivning och stöttning till våra mindre företag, samt hjälp att söka tillgängliga stödåtgärder. Detta arbete utförs tillsammans med NyföretagarCentrum. 
  Se kontaktuppgifter till NyföretagarCentrum ovan.
 • Inom kommunägda fastigheter/lokaler kan möjlighet ges att vid behov få anstånd eller eventuell nedsättning av hyran under begränsad tid. Individuell prövning ska ske från fall till fall. Kontakta respektive fastighetsägare/hyresvärd för vidare information.
 • Kommunen upplåter plats för torgförsäljning utan kostnad. Läs mer på kommunens hemsida
 • Lättnader i tillsynsavgifter via vårt miljöförbund. Kontakta kommunens växel för vidare information: 0454-930 00.
 • Extra stöd till Frivilliga resursgruppen (FRG).
 • Julklapp till kommunanställda tidigarelades till juli och gavs i form av presentkort hos Handla i Olofström.
 • Nordenbergsskolans elever som studerade på distans under del av vårterminen 2020, kunde hämta lunch på våra lokala matställen.

I övrigt kan noteras att:

 • Olofström erbjuder alltid gratis parkering.
 • I Olofström är det tillåtet med uteservering/ gatuförsäljning utanför butiker/ restauranger året om.

Övriga insatser från Olofströms kommun riktade till företagen

Olofströms Näringsliv ser till att hålla sin hemsida uppdaterad med information riktad till företagen om de åtgärder som beslutas av kommunen samt länkar till aktuell information från olika myndigheter. Uppdateringar sker kontinuerligt på denna sida: https://www.olofstromsnaringsliv.se/startsida/corona.

Utöver de åtgärder som kommunens Krisledningsnämnd beslutat om (se ovan), har Olofströms Näringsliv en aktiv dialog med företag i kommunen för att fånga upp nya behov som uppstår till följd av Coronavirusets spridning. Under våren genomfördes en enkät för att se hur coronapandemin påverkar näringslivet i kommunen. Vi tar fortsatt gärna emot inspel kring detta. Är du företagare och har frågor, tankar eller idéer som du vill lyfta med oss, tveka inte att höra av dig! Kontaktuppgifter till våra medarbetare finns här >>

Genom industriklustret Techtank, som drivs från Olofströms Näringsliv, genomförs löpande insatser både för medlemsföretagen som ingår i Techtank, och för industrin som helhet i Blekinge. Några exempel på konkreta insatser via Techtank är:

 • Digitalt forum för VD/Platschefer hålls regelbundet så länge behovet finns. Här ges möjlighet att utbyta erfarenheter och information, ge varandra stöd, tips och råd, samt spela in idéer och tankar om insatser och aktiviteter som kan genomföras inom ramarna för Techtank.
 • Ett flertal webbinarier med dagsaktuella teman genomförs såsom ”Vad är det som händer med ekonomin?”, ”Ledningsgruppsarbete i krissituationer” m fl.
 • Coachning till företagen inom olika områden erbjuds via olika utvecklingsprogram.
 • Prisvärda licenser till webbaserade utbildningar erbjuds inom en rad olika områden såsom Affärsutveckling, Ledarskap, Försäljning, Miljö- och hållbarhetsarbete, LEAN och förbättringsarbete samt Ekonomi.
 • Aktiv dialog förs med kommunala, regionala och nationella aktörer och finansiärer om möjliga nya stöd och insatser som särskilt kan adressera den nya situationen med målet att skapa effektiva och relevanta insatser och aktiviteter som kan bidra till att dämpa de negativa konsekvenserna av den nuvarande situationen.

 

Regionala insatser

Regionala åtgärder för Blekinges näringsliv finns att ta del av på Region Blekinges hemsida.

Viktiga länkar

Eftersom läget kan ändras snabbt uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

Information från Olofströms kommun
Olofströms kommun följer händelseutvecklingen av coronaviruset och covid-19. Vi samverkar med länsstyrelsen och andra myndigheter i regionen. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Blekinges rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten
Ta del av information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Verksamt.se
Samlad information för företagare från svenska myndigheter.

Skatteverket
Information om anstånd m m hos Skatteverket.

Krisinformation.se
Krisinformation från svenska myndigheter.

Regeringskansliet
Information gällande bland annat stöd och krispaket till företagare. 

Polisen
Information från Polisen, bl a om begränsade möjligheter vid sammankomster och tilltällningar

Försäkringskassan
Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Arbetsmiljöverket
För frågor om arbetsmiljöarbete.

Tillväxtverket
Information och stöd från Tillväxtverket, bl a om Korttidsarbete.

Utrikesdepartementet
Följ reserekommendationer på UD:s hemsida.

Almi
Information till dig som företagare från Almi.

Region Blekinge
Information från Region Blekinge om coronaviruset till företagare.

Nedan följer länkar till olika branschorganisationers sidor kopplat till coronaviruset.

Företagarna
Information till dig som företagare från Företagarna.

Handelskammaren
Information till dig som företagare från Handelskammaren kring vad de olika statliga åtgärderna innebär och vart du kan vända dig för vidare information.

Svenskt Näringsliv
Information till dig som företagare från Svenskt Näringsliv.

Teknikföretagen
Information från Teknikföretagen med anledning av Corona.

Visita
Information om Visitas arbete med Coronakrisen.

Svensk Handel
Samlad information om Corona från Svensk Handel.