Projekt

Olofströms Näringsliv driver och medverkar i en rad olika projekt inom de tre prioriterade branschområdena Teknik/Tillverkning, Besöksnäring och Handel. Nedan finns mer information om några av dem. Mer information om vår verksamhet finns att läsa här >>


Projekt inom Teknik/Tillverkning

Techtank

Techtank
Via teknikklustret Techtank bedrivs ett antal olika utvecklingsprojekt inom teknik-, affärs- samt kompetensutveckling och -försörjning. Under åren 2019-2022 pågår följande projekt:

  • Framtidskompetens i Blekinge
  • Smart Industri i Blekinge 2.0
  • Techtank S3 - affärsutveckling för marknadsbreddning
  • Innovationsinitiativet
  • CoSkill
  • CoDev

Läs mer om dessa projekt här: https://techtank.se/projekt/

Projektledare: se Techtanks webb för kontaktuppgifter till projektledningen


Projekt inom Besöksnäring

Naturturism i Olofström

Sveriges Sydligaste Vildmark (SSV)
En växande global trend inom naturturismen, inte minst på jakt- och fiskesidan, påvisas tydligt i en rad internationella och nationella undersökningar. Under 2016 har i linje med detta en nära dialog förts med besöksnäringen i området och en förstudie har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen. Denna förstudie pekar på Olofströms potential som ”Naturdestination” och möjlighet att skapa tillväxt inom denna sektor. Efter beslut i Näringslivsbolagets styrelse har satsningen på en växande och utvecklad besöksnäring inletts och en ansökan har gjorts och beviljats från Sydostleader och Länsstyrelsen i Blekinge om stödfinansiering under 34 månader. Projektet, som går under namnet Sveriges Sydligaste Vildmark, startade i november 2017 och i det kommer kommunen tillsammans med näringen att utveckla och förädla det lokala erbjudandet gentemot naturturisten med fokus på fiske-, jakt- & vildmarksturism.

Projektledare: Filip Wägbo, Olofströms Näringsliv

Visit Olofström


Projekt inom Handel

Handla i Olofström

Handla i Olofström
Olofströms kommun strävar efter att skapa ett unikt och attraktivt centrum där handeln blomstrar och där det finns mötesplatser och upplevelser för alla åldrar. 

Handla i Olofström.