Projekt

Olofströms Näringsliv driver och medverkar i en rad olika projekt inom de tre prioriterade branschområdena Teknik/Tillverkning, Besöksnäring och Handel. Nedan finns mer information om några av dem. Mer information om vår verksamhet finns att läsa här >>


Projekt inom Teknik/Tillverkning

Techtank

Techtank
Via teknikklustret Techtank bedrivs ett antal olika utvecklingsprojekt inom teknik-, affärs- samt kompetensutveckling och -försörjning. Under åren 2019-2020 pågår följande projekt:

  • Framtidskompetens i Blekinge
  • Smart Industri i Blekinge 2.0
  • Techtank S3 - affärsutveckling för marknadsbreddning
  • Innovationsinitiativet

Läs mer om dessa projekt här: https://techtank.se/projekt/

Projektledare: se Techtanks webb för kontaktuppgifter till projektledningen


Projekt inom Besöksnäring

Naturturism i Olofström

Sveriges Sydligaste Vildmark (SSV)
En växande global trend inom naturturismen, inte minst på jakt- och fiskesidan, påvisas tydligt i en rad internationella och nationella undersökningar. Under 2016 har i linje med detta en nära dialog förts med besöksnäringen i området och en förstudie har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen. Denna förstudie pekar på Olofströms potential som ”Naturdestination” och möjlighet att skapa tillväxt inom denna sektor. Efter beslut i Näringslivsbolagets styrelse har satsningen på en växande och utvecklad besöksnäring inletts och en ansökan har gjorts och beviljats från Sydostleader och Länsstyrelsen i Blekinge om stödfinansiering under 34 månader. Projektet, som går under namnet Sveriges Sydligaste Vildmark, startade i november 2017 och i det kommer kommunen tillsammans med näringen att utveckla och förädla det lokala erbjudandet gentemot naturturisten med fokus på fiske-, jakt- & vildmarksturism.

Projektledare: Filip Wägbo, Olofströms Näringsliv

Visit Olofström


Projekt inom Handel

Handla i Olofström

Handla i Olofström
Olofströms kommun strävar efter att skapa ett unikt och attraktivt centrum där handeln blomstrar och där det finns mötesplatser och upplevelser för alla åldrar. För att uppnå detta samarbetar Olofströms Näringsliv med Citybolaget genom projektet Handla i Olofström.

Projektledare: Alfred Appelros, Citybolaget