Styrelse

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för tid from 2019-04-01--2023-03-31

Ledamöter
Sara Rudolfsson, ordf (S)
Tel 0454-930 20, sara.rudolfsson@olofstrom.se

Kjell-Åke Karlsson, vice ordf (S)
Tel 0738-32 26 02, kjell-ake.karlsson@olofstrom.se

Thommy Svensson (KD)
Tel 070-525 31 00, thommy.svensson.politiker@olofstrom.se

Sirpa Jensen (M)
Tel 073-993 93 38, sirpa.jensen.politiker@olofstrom.se

Dan Rasmusson (SD)
Tel 070-581 04 13, dan.rasmusson.politiker@olofstrom.se

Suppleanter
Johnny Andreasson (S)
Carina Olsson (S)
Håkan Henmyr (S)
Bengt-Olof Nilsson (C)
Max Nielsen (SD)

Lekmannarevisorer
Tommy Danielsson (M)
James Sandstedt (M)
 

 

Styrelseprotokoll