Styrelse

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för tid from 2019-04-01--2023-03-31

Ledamöter
Morgan Bengtsson, ordf (S)
Tel 0454-930 20, morgan.bengtsson@olofstrom.se

Annika Sjöstedt, vice ordf (S)
Tel 070-326 41 38, annika.sjostedt.politiker@olofstrom.se

Dan Rasmusson (SD)
Tel 070-581 04 13, dan.rasmusson.politiker@olofstrom.se

Sirpa Jensen (M)
Tel 073-993 93 38, sirpa.jensen.politiker@olofstrom.se

Thommy Svensson (KD)
Tel 070-525 31 00, thommy.svensson.politiker@olofstrom.se

Suppleanter
Johnny Andreasson (S)
Håkan Henmyr (S)
Max Nielsen (SD)
Bengt-Olof Nilsson (C)
Renate Prauss (PPO)

Lekmannarevisorer
Tommy Danielsson (M)
James Sandstedt (M)
 

 

Styrelseprotokoll