Styrelse

Ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer är valda av Kommunfullmäktige för tid from 2015-03-25 -- 2019-03-31

Ledamöter
Sara Rudolfsson, ordf (S)
Tel 0454-930 20, sara.rudolfsson@olofstrom.se

Kjell-Åke Karlsson, vice ordf (S)
Tel 0738-32 26 02, kak@oktv.se

Johnny Andreasson (S)
Tel 070-394 15 88, johnny.andreasson@oktv.se

Thommy Svensson (KD)
Tel 070-525 31 00, antik@telia.com

Patrik Krupa (M)
Tel 0733-57 20 23, patrik.krupa@gamil.com

Suppleanter
Camilla Clang (S)
Jan Björkman (S)
Rolf Liljequist (FP)
Bengt-Olof Nilsson (C)
Carina Olsson (S)

Lekmannarevisorer
Lars-Erik Bäckström (S)
Tommy Danielsson (M)
 

 

Styrelseprotokoll

ONAB:s styrelse ONAB:s styrelse ONAB:s styrelseledamöter och suppleanter. Från vänster till höger: Kjell-Åke Karlsson (S), Thommy Svensson (KD), Camilla Clang (S), Bengt-Olof Nilsson (C), Johnny Andreasson (S), Jan Björkman (S), Victor Winberg (S), Sara Rudolfsson (S), Rolf Liljequist (FP). Saknas på bild: Patrik Krupa (M).