Kjell Persson

Kjell Persson
VD och Näringslivschef
Föräldraledig
Kontakta tf VD Filip Wägbo nedan

Filip Wägbo

Filip Wägbo
Tf VD och Näringslivschef
Projektledare, Sveriges Sydligaste Vildmark 
Tel/mobil: 0709-10 68 38
E-post: filip.wagbo@olofstromsnaringsliv.se

Karin Andersson

Karin Andersson
Kommunikationsansvarig/Projektledare, Techtank
Tel/mobil: 0454-57 27 44, 0768-61 27 44
E-post: karin.andersson@olofstromsnaringsliv.se

Anna Svensson

Anna Svensson
Ekonomiansvarig
Tel/mobil: 0454-922 00, 0766-44 18 43
E-post: anna.svensson@olofstromsnaringsliv.se

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson
Klusterledare Techtank
Projektledare Kompetensutveckling & -försörjning, Techtank
Tel/mobil: 0454-57 27 43, 0768-61 27 43
E-post: ingela.hakansson@olofstromsnaringsliv.se

Therese Assarsson

Therese Assarsson
Delprojektledare Framtidskompetens i Blekinge, Techtank
Tel/mobil: 0454-57 27 45, 0768-61 27 45
E-post: therese.assarsson@olofstromsnaringsliv.se