Om oss

Olofströms Näringsliv AB (ONAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun.

Verksamhetsplan 2019

ONAB arbetar inom fem huvudsakliga verksamhetsområden med målet att skapa ett stolt och expansivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen.

Dessa områden presenteras närmare i ONABs verksamhetsplan för 2019.

Ladda ner verksamhetsplan för ONAB 2019 här >>

Heja Olofström!

Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare. Utifrån denna vision utgår kommunfullmäktiges tre övergripande mål – Jobb till 1000, Barnen i centrum och Nära till allt. Dessa mål genomsyrar även ONABs verksamhet:

Jobb till 1000 – hållbar tillväxt
ONAB arbetar mycket aktivt för att det ska skapas fler arbetstillfällen i Olofström. Kommunens satsning Jobb till 1000 drivs av ONAB, där utvecklandet av klusterinitiativet Techtank är det mest centrala.   

Nära till allt – hållbar livsmiljö
I Olofström ska det vara nära till allt. Därför arbetar ONAB med att finnas nära företagen genom tät kommunikation, företagsbesök och genom vår lotsfunktion.

Barnen i centrum – hållbar uppväxtmiljö
ONAB arbetar för att utveckla kommunens centrum både gällande utbud och aktiviteter. Barn- och familjeperspektivet är centralt i detta arbete.

Även Olofströms kommuns värdeord – mod, engagemang, delaktighet och kvalitet – genomsyrar ONABs verksamhet. De är viktiga och finns med i bolagets arbete och förhållningssätt.