Om oss

Olofströms Näringsliv AB (ONAB) är ett helägt kommunalt bolag som har till uppgift att utveckla och stärka näringslivet i Olofströms kommun.

ONAB arbetar inom fem huvudsakliga verksamhetsområden, med målet att skapa ett stolt och expansivt Olofström genom ett bra företagsklimat och nya arbetstillfällen:

  • Företagsservice
  • Fastighetsförvaltning/lokaler
  • Företagsutveckling
  • Nyföretagande
  • Kompetens

Heja Olofström!

Olofströms kommun ska vara stolt och expansiv. År 2025 är vi 14 000 invånare. Utifrån denna vision utgår kommunfullmäktiges tre övergripande mål – Jobb till 1000, Barnen i centrum och Nära till allt. Dessa mål genomsyrar även ONABs verksamhet:

Jobb till 1000 – hållbar tillväxt
Att etablera och driva företag i Olofström ska vara enkelt. ONAB arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för företagen att utvecklas och därmed förutsättningar för att fler arbeten skapas i kommunen.

Nära till allt – hållbar livsmiljö
I Olofström ska det vara nära till allt. Därför arbetar ONAB med att finnas nära företagen genom tät kommunikation, företagsbesök och genom vår lotsfunktion.

Barnen i centrum – hållbar uppväxtmiljö
I de projekt som ONAB driver beaktas barn- och familjeperspektivet så långt möjligt. ONAB har även en aktiv roll i kommunens gemensamma evenemang där detta perspektiv är centralt.


Även Olofströms kommuns värdeord – mod, engagemang, delaktighet och kvalitet – genomsyrar ONABs verksamhet. De är viktiga och finns med i bolagets arbete och förhållningssätt.