Tillverkningsindustrin i Olofström växer!

Tillverkningsindustrin i Olofström växer!

Olofströms Näringsliv har i dagarna genomfört en undersökning hos de nio företag som är initiativtagare till Techtank för att jämföra antal arbetstillfällen idag med den undersökning som Olofströms kommun gjorde för 5 år sedan. Resultatet är minst sagt positivt – det visar på en total ökning på 589 jobb!

Kommunalråd Sara Rudolfsson gläds åt resultatet som faller väl in i kommunens övergripande mål Jobb till 1 000 om att antalet arbetstillfällen i kommunen ska öka med 1 000 på 10 år:

– Det är fantastiska siffror som dessa företag nu visar och av stor vikt för kommunen och våra invånare. Och räknar vi in att nettoinpendlingen till Olofström är runt 1 000 personer varje dag har det även stor betydelse för andra kommuner i vår närhet, vilket gör Olofström till en viktig motor i regionen.

– Vi har gått från bruksort till ett högteknologiskt kluster av företag, där flera av företagen dessutom nyligen valt att tillsammans satsa på att utvecklas genom klusterinitiativet Techtank. Vi hoppas och tror att vi genom att samla våra resurser kan stärka både företagens och regionens konkurrenskraft och möjliggöra en fortsatt tillväxt i företagen. Med tanke på att ett arbete i industrin skapar ett nytt jobb inom kommersiell service och ett inom samhällsservice ger det också förutsättningar för befolkningstillväxt och ett blomstrande samhälle.

Trendbrottet håller – fortsatt ökning av arbetstillfällen
Sysselsättningen bland teknikföretagen i Olofström har undersökts sedan 1950. Efter en kraftig ökning under 1960-talet har sysselsättningen varit relativt konstant och legat runt 5 000 personer. Mellan åren 2000-2010 skedde det en dramatisk minskning med ca 2 000 personer.

En mätning vid årsskiftet 2013/2014 visade dock att sysselsättningen bland teknikföretagen hade börjat växa igen, och det trendbrottet verkar hålla i sig när de nya siffrorna från maj 2015 nu visar att antalet ökat med närmare 600 jobb (inklusive bemannings- och visstidsanställda) sedan 2010 hos de tillfrågade företagen.

Inte oväntat står Volvo för den största ökningen med ca 400 fler jobb, men flera andra företag har också vuxit och totalt ökat med runt 200 jobb. Bland dessa återfinns Shiloh, Tre D Mekaniska, EBP, Wugang och Safeman. Procentuellt har Tre D Mekaniska ökat allra mest då de mer än fördubblat antalet anställda – från 21 till 51 på fem år.


Mer information:

Sara Rudolfsson, kommunalråd Olofströms kommun
E-post: sara.rudolfsson@olofstrom.se 
Telefon: 0454-930 20

Anders Borgehed, klusterledare Techtank
E-post: anders.borgehed@olofstromsnaringsliv.se
Telefon: 0454-57 27 42

Fakta Techtank:

  • Nybildat klusterinitiativ för avancerad ingenjörskonst och tillverkning.
  • Arbetar inom fyra verksamhetsområden: affärsutveckling och tillväxt, teknikutveckling och innovation, kompetensutveckling- och försörjning samt klusterutveckling och marknadsföring.
  • Har initierats av Olofströms kommuns strategiråd för utveckling av tekniksektorn med representanter från: EBP, IUC Olofström, Safeman, Shiloh, Stans & Press, Tre D Mekaniska, Volvo Cars, Wugang Tailored Blanks, ÅF, Blekinge Business Incubator, Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Olofströms kommun, Olofströms Näringsliv.
  • Syftar till att öka medlemsföretagens och därmed också regionens konkurrenskraft.
  • Har siktet inställt på att etablera Techtank som ett internationellt erkänt klusterinitiativ.
  • Drivs ifrån Olofströms Näringsliv som är ett av Olofströms kommuns helägda bolag.
  • Finansieras av deltagande företag, Olofströms kommun samt Region Blekinge.
  • Mer information finns på www.techtank.se

2015-05-18 19:59