Sydsverige vill medfinansiera Sydostlänken

Sydsverige vill medfinansiera Sydostlänken

Efter många års gemensamt arbete finns nu förutsättningar för att järnvägsprojektet Sydostlänken ska kunna genomföras. Flera kommuner, regioner och företag vill vara med och finansiera Sydostlänken. Intressenterna är villiga att bidra till de 2,5 miljarder kronor som järnvägslänken beräknas kosta att bygga.
Bland de som är intresserade av att finansiera projektet är företagen Volvo, Ikea och Karlshamns hamn samt Region Blekinge, Region Skåne, Region Kronoberg, Osby kommun, Älmhults, Karlshamns och Olofströms kommun.

I järnvägsutredningen bedömdes godstrafikdelen av projektet att kosta 2,25 miljarder kronor. Region Blekinge räknar med att kunna få betydande EU-bidrag för projektet och medel från näringslivet. Om regeringen beslutar sig för att ta in projektet i den nationella planen för åren 2018-2029, finns det även möjlighet att med ytterligare åtgärder öppna banan för persontrafik. Detta skulle i så fall underlätta arbetspendling i regionen och därmed göra arbetsmarknadsregionen större.

Persontrafik
Kostnaden för att göra järnvägen tillgänglig för persontrafik ligger enligt Trafikverket på ytterligare 250 miljoner kronor. Denna kostnad kommer i sådana fall inte att belasta staten utan bäras av berörda kommuner och regioner. Samtliga kommuner är beredda att ta sina kostnader för stationsåtgärder och del av de två mötesspår som behövs för persontrafiken, cirka 160 miljoner. Exempelvis är Olofström villig att med 59 miljoner kronor  bygga stationer i Olofström och Vilshult och medfinansiera delar av mötesspåren.

Läs mer >>

2016-12-01 10:04