Sveriges Sydligaste Vildmark

Sveriges Sydligaste Vildmark

Nu har det första projektmötet kring naturturismen hållits. Bästa möjliga närvaro och högt i tak. Olofström och dess närområde har en skatt av möjligheter och lika stor skatt av engagerade entreprenörer. Flera insatser ska göras under de kommande tre åren. Allt för att gynna besöksnäringen och skapa en ökad attraktionskraft.

- Vi behöver ett mer diversifierat lokalt näringsliv och här ser vi besöksnäringen som en framtid, men då måste vi också ge förutsättningar för att utvecklas, säger projektledaren Filip Wägbo.

En lite mer konkret plan ska läggas fram vid månadsskiftet januari-februari 2018.


- Klart är att vi måste bli betydligt starkare i digitala kanaler, säger Per-Åke Persson, Kanotcentralen.

Projektet handlar om naturturism med fokus på fiske, jakt och vildmark. Med lyckat resultat så kommer det spilla över på fler angränsande verksamheter.
Projektet pågår fram tom 2020.

2017-12-01 11:02