Styrelsecafé med extern kompetens på agendan

Styrelsecafé med extern kompetens på agendan

Den 27 januari arrangerade Styrelseakademien Sydost ett Styrelsecafé i samarbete med Olofströms Näringsliv i våra lokaler på Vällaregatan 30. 

Anette Saleskog (till vänster i bild), ägare till Ottosson Truck AB, informerade om hur de hittat extern kompetens till sin styrelse inför ett 15-tal intresserade näringslivsrepresentanter.

2015-02-12 09:38