Stort intresse för Techtanks kick-off

Stort intresse för Techtanks kick-off

Den 27 mars lanserades Techtank officiellt genom en kick-off på Folkets Hus i Olofström. Ett 80-tal representanter från näringsliv, samhälle och akademi fanns på plats för att ta del av information, inspiration och goda exempel från flera av de företag och organisationer som står bakom Techtank.

Sara Rudolfsson, Olofströms kommunalråd, tillika ordförande för Olofströms Näringsliv, inledde dagen med att förklara varför kommunen är aktiv i detta arbete:

– Tillväxt ger bättre livsvillkor för alla. För att skapa tillväxt och öka vår konkurrenskraft och attraktionskraft krävs samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi, och därför är det självklart för oss att vara med och satsa på Techtank.

Läs mer från kick-offen på Techtanks webb

2015-03-27 21:44