Stöd att söka för internationalisering

Stöd att söka för internationalisering

Nu finns det stöd att söka hos Länsstyrelsen för företag som vill förbereda en internationalisering, eller bli bättre på att verka internationellt. 

Stöd kan sökas för 50 000-250 000 kr, och användas för resekostnader, projektanställning eller köp av tjänst.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida >>

2016-01-29 11:41