Stärkt kompetens i handeln

Stärkt kompetens i handeln

I september startade Stärkt Kompetens i Handeln, ESF-finansierat, utbildningar i Ledarskap/Affärsutveckling och Kundbemötande över hela länet för våra handlare. I Olofström är det 4 deltagare på Ledarskap/affärsutveckling och 14 på Kundbemötande. Utbildningarna hålls varannan vecka fram till och med februari med ett julhandelsuppehåll.

”Hatten av” för de 4 handlare i Olofström som tagit chansen för sig och sina medarbetare att kompetensutveckla sig. Det här kommer stärka dem i den hårdnande konkurrensen om kunderna i framtiden!

Susanne Lind, Projektledare

2017-12-01 10:59