Sök stöd via Klimatklivet

Sök stöd via Klimatklivet

Nu kan ditt företag söka stöd för omställning till ett klimatsmart samhälle! Har ditt företag en idé till en åtgärd för att minska er klimatpåverkan? Då går det att söka stöd via Klimatklivet.

Det går till exempel att söka stöd för att fasa ut fossil energi, ta tillvara restvärme, uppföra anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas, minska utsläppen av metan eller lustgas m m.

Läs mer på Länsstyrelsens webb >>

2018-05-17 10:38