Positiv utveckling vad gäller företagsklimatet i kommunen

Positiv utveckling vad gäller företagsklimatet i kommunen

I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv genomfört enkätundersökningar för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet. I 2018 års undersökning ger företagen i Olofströms kommun bäst betyg av kommunerna i Blekinge.

Företagen i Olofström ger i år, jämfört med 2017, bättre betyg för alla ingående faktorer i mätningen med ett undantag, infrastrukturen. Olofström har den högsta förbättringen i länet avseende ”Dialogen med kommunledningen”. 

Läs mer på Svenskt Näringsliv >>

2018-05-17 10:42