Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag

Omställningscheckar ska hjälpa små och medelstora företag

Med anledning av coronaviruset (covid-19) har Region Blekinge tagit fram en ny stödform, omställningscheck, för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats extra hårt av coronapandemin. Stödet ska gå till att genomföra omställningsinsatser som krävs för att möta krisen.

Omställningschecken ska användas till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad. Stöd kan lämnas med upp till 90 procent av godkända kostnader, dock högst 100 000 kr.

Exempel på kostnader som man kan söka stöd för:
- Konsultkostnader för att styra om/anpassa befintlig verksamhet
- Konsultkostnader för digitalisering, ny webblösning
- Kompetens-/utbildningsinsatser för att bredda verksamheten

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 september 2020. Sista dag för ansökan är den 15 juni 2020.


Till mer information >>

2020-04-22 10:26