Olofströms Näringsliv söker ny VD

Olofströms Näringsliv söker ny VD

Vill du vara med att fortsätta utveckla en kommun med en mycket stark industriell miljö?
Vår nya VD ska tillsammans med sina medarbetare dels skapa förutsättningar för befintliga företag att fortsätta utvecklas, dels skapa förutsättningar för en ökad nyetablering inom kommunen.
Näringslivsbolaget har 5 huvudsakliga verksamhetsområden; Företagsutveckling, Kompetensutveckling, Nyföretagande, Fastighetsförvaltning och Företagsservice.
Till mer information om tjänsten

2020-08-31 12:59