Olofströms kommun ökar nu sin satsning på naturturism!

Olofströms kommun ökar nu sin satsning på naturturism!

Den 6 november tillträder Filip Wägbo den nya tjänsten som projektledare för kommunens ökade satsning på naturturism. Tjänsten är placerad på Olofströms Näringsliv som är projektägare för Naturturism i Olofström. I projektet kommer kommunen tillsammans med näringen att utveckla och förädla det lokala erbjudandet gentemot naturturisten med fokus på fiske-, jakt- & vildmarksturism.

- Det känns inspirerande och utmanande. Jag hoppas att min entusiasm kan bidra till ett bra resultat. Fantastiskt roligt att Olofström gör denna satsning på naturturism som jag absolut ser som ett hållbart framtidsområde, säger Filip Wägbo inför sitt nya uppdrag.

Naturturism i Olofström är jämte flera andra pågående näringslivsprojekt en del av Olofströms kommuns 10-åriga tillväxtsatsning ”Jobb till 1000” och näringslivschef Kjell Persson ser stor potential även för detta projekt:

- Jag tror starkt på denna satsning vars målsättning är att tillvarata den naturpotential vi har i Olofström med omnejd. Tillsammans med näringen ska vi utveckla och förädla det lokala erbjudandet gentemot naturturisten. Vi kommer att arbeta hand i hand med den lokala näringen och bejaka marknadens villkor.

Flera av aktörerna från den lokala näringen ser också stora möjligheter i att samverka kring utvecklingen av detta.

- Vår satsning inom natursegmentet på Brokamåla har visat på en god utveckling och i samverkan kan vi stärka det ytterligare, menar Lars Sällström, Brokamåla Gård.

- Vi ser varje år ett ökat intresse från en internationell publik för fiske hos oss, så det behövs ytterligare satsningar för att kunna möta efterfrågan, berättar Peter Johansson, Harasjömåla Fiskecamp.

Bakgrund
En växande global trend inom naturturismen, inte minst på jakt- och fiskesidan, påvisas tydligt i en rad internationella och nationella undersökningar. Under 2016 har i linje med detta en nära dialog förts med besöksnäringen i området och en förstudie har tagits fram med stöd av Länsstyrelsen. Denna förstudie pekar på Olofströms potential som ”Naturdestination” och möjlighet att skapa tillväxt inom denna sektor.

Efter beslut i Näringslivsbolagets styrelse har satsningen på en växande och utvecklad besöksnäring inletts och en ansökan har gjorts och beviljats från  Sydostleader och Länsstyrelsen i Blekinge om stödfinansiering under 34 månader.

För mer information:
Kjell Persson, VD, Olofströms Näringsliv AB, 0768-61 27 41, kjell.persson@olofstromsnaringsliv.se

2017-10-11 12:40