Ny styrelse på plats

Ny styrelse på plats

Ledamöter och suppleanter till ONAB:s styrelse är nu valda av Kommunfullmäktige för tid fr.o.m. 2015-03-25 t.o.m. 2019-03-31. Den 21 april träffades den nya styrelsen för en första gemensam verksamhetsdag tillsammans med personalen på ONAB. På agendan stod både presentation och diskussion om bolagets verksamhet, företagsbesök hos några av ONAB:s hyresgäster samt intressanta föredrag om handelsutveckling samt nya möjligheter för det regionala näringslivet inom havsbaserad vindkraft.

Den nya styrelsen består av:

Ledamöter
Sara Rudolfsson, ordf (S)
Jan Björkman, vice ordf (S)
Johnny Andreasson (S)
Thommy Svensson (KD)
Patrik Krupa (M)

Suppleanter
Camilla Clang (S)
Kjell-Åke Karlsson (S)
Victor Winberg (S)
Rolf Liljequist (FP)
Bengt-Olof Nilsson (C)

På bilden ovan syns från vänster till höger: Kjell-Åke Karlsson (S), Thommy Svensson (KD), Camilla Clang (S), Bengt-Olof Nilsson (C), Johnny Andreasson (S), Jan Björkman (S), Victor Winberg (S), Sara Rudolfsson (S), Rolf Liljequist (FP).
Saknas på bild: Patrik Krupa (M).

2015-04-22 10:33