Ny näringslivsfakta för 2020

Ny näringslivsfakta för 2020

Nu finns den senast tillgängliga statistiken om näringslivet i Olofströms kommun ute. I den kan man bl a läsa mer om de 1086 aktiva företagen och 1176 arbetsställena i kommunen.

Totalt antal företag 31 dec 2019  1 056
Antal startade företag +55
Antal upphörda företag -31
Antal inflyttade företag +30
Antal utflyttade företag -24
Förändring + 30
Nettoförändring Olofströms kommun +2,8%
Totalt antal företag 31 dec 2020 1086

Ta del av mer statistik och diagram här >>

2021-02-03 19:31