Nu kraftsamlar vi för att ta tillvara kompetens hos våra nyanlända i Blekinge!

Nu kraftsamlar vi för att ta tillvara kompetens hos våra nyanlända i Blekinge!

För att vi bättre ska kunna ta tillvara denna kompetens bjuder nu Länsstyrelsen, Region Blekinge, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och kommunernas Näringslivsenheter Blekinges näringsliv till gemensamma informationsträffar för företagare. I Olofström hålls träffen den 26/5 kl. 18 på Folkets Hus.

LADDA NER INBJUDAN OCH PROGRAM SOM PDF >>

PROGRAM:

18.00 VÄLKOMNA! ARRANGÖRERNA PRESENTERAR SIG.

  • FLYKTINGSITUATIONEN OCH MOTTAGANDE AV NYANLÄNDA
    MIGRATIONSVERKET, SUSANNA ENGELHOLM OCH LÄNSSTYRELSEN, LENA EKROTH
  • INVANDRING OCH ARBETSMARKNAD
    ARBETSFÖRMEDLINGEN, DAVID FRIDLUND OCH REGION BLEKINGE, KATARINA JOHANSSON ARBETE – VIKTIG FAKTOR FÖR ETABLERING I DET SVENSKA SAMHÄLLET NYANLÄNDA – VIKTIG FAKTOR FÖR ARBETSKRAFTSFÖRSÖRJNINGEN

18.45 FIKA/MINGEL OCH MÖJLIGHET ATT SKRIVA UPP FRÅGOR FRÅN FÖRETAGEN PÅ POST-IT UTIFRÅN FRÅGESTÄLLNINGARNA:
FINNS DET BEHOV AV NY KOMPETENS HOS ER? VAD BEHÖVER NI FRÅN MYNDIGHETERNA? VAD SER NI FÖR UTMANINGAR?

19.30

- PRAKTIK - HUR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN?
- ”SNABBSPÅR” – HUR FUNKAR DET?
- ANSTÄLLNINGSSTÖDEN – HUR FUNKAR DE?

20.00 INFO IFRÅN KOMMUNENS NÄRINGSLIVSAVDELNING

20.15 MYNDIGHETERNA SVARAR PÅ FRÅGOR FRÅN POST IT LAPPARNA, ÖPPNA DISKUSSIONER

20.45 AVSLUTNING

Anmälan:
http://app.emarketeer.com/ext/form/entry.php?m=220536a36f7f0fcaa4c81346069ae56c154fb28&Origin=Direct

Eventuella frågor: Nada Nedelén Arbetsförmedlingen
tel: 010-4867281 mail: nada.nedelen@arbetsformedlingen.se

Välkomna!!

2016-04-29 11:30