Innovationscheckar från Vinnova

Innovationscheckar från Vinnova

Almi har fått i uppdrag av Vinnova att distribuera Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små och medelstora företag (SMF). Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser, eller till utarbetande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Vem kan söka?

  • Företaget ska ha minst tre anställda.
  • Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas).
  • Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 miljoner kronor.
  • Företaget ska ha tillväxtpotential.
  • Företagen ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000 kronor från VINNOVA.

För vad kan man söka?

  • Innovationschecken på maximalt 100 000 kronor ska användas till köp av externa tjänster hos institut, universitet, högskolor eller annan kunskapsleverantör.
  • Den externa kunskapen ska vara specialistkompetens och bidra till att ett innovationsprojekt startas eller får bättre fart. Det kan handla om nya affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc. Alternativt ska den externa kunskapen ska vara specialistkompetens för framtagande av en affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar.

Läs mer på Almis hemsida >>

2017-02-03 13:13