InfoPoints i Olofström!

InfoPoints i Olofström!

Filip Wägbo som är projektledare för turismsatsningen Sveriges Sydligaste Vildmark har också  kommunens uppdrag att få till bättre turistinformation. Kommunens stora satsningar på naturturism kommer att krönas av en proffsigare och mer tillgänglig turistinformation. – Vi kan ju inte bara locka hit folk och sedan lämna dem i sticket. Nu vill vi göra vår information mer tillgänglig så att hela familjerna trivs och hittar till allt vi kan erbjuda, säger Filip Wägbo på Olofströms Näringsliv.

Filip är huvudsakligen projektledare för Sveriges Sydligaste Vildmark men har också ansvaret att knyta ihop satsningen på Olofströms nya turistinformation. Förändringarna har två huvudsakliga spår. Det ena är att informationen på internet ska få en proffsigare presentation på sajten Visit Olofström. Det andra är att göra den fysiska turistinformationen på plats mer tillgänglig och lokal.

– Visit Olofström har legat på Visit Blekinges webbplats tidigare också, men det nya är att vi nu anlitar dem för att även sköta våra sidor, inte bara vara värd för dem. De är proffs på det, och vi tycker turistmottagandet är värt mera än att vi själva ska sköta det med vänsterhanden, säger Filip Wägbo.– Men vi har en styrgrupp med kommunfolk från olika verksamheter som kommunicerar med Visit Blekinge så att vi får den profil vi vill ha på Visit Olofström. Den andra satsningen på turisterna är mottagandet när de har kommit till Olofström. – Turistbyrån i Folkets hus är bara öppen kontorstid, så för att svara upp på behovet av information under kvällar och helger har vi skrivit kontrakt med fem lokala entreprenörer. De platserna kallar vi för infopoints, berättar Filip Wägbo som är glad över de sista namnunderskrifterna på tisdagen. – Jag tror att det kommer att bli jättebra. Vi har valt ut företag som redan har en stor genomströmning av besökare, till exempel Harasjömåla fiskecamp med 80 000 besök på ett år. Ett av problemen med en vanlig turistbyrå är att folk inte hittar den. – Företagen som är med får inget betalt utan får se andra vinster med sitt engagemang. Men för att det här ska bli riktigt bra bjuder vi på två högklassiga utbildningsdagar som de har glädje av även i sin egen verksamhet.

– Den första dagen handlar om mottagande och bemötande. Den andra dagen lastar vi en buss full och gör snabba nerslag på så många som möjligt av besöksmålen i kommunen.I bassortimentet på informationspunkterna ska det finnas sex broschyrer som kommunen bestämmer. Har de plats för mera är det fritt fram att lämna ut broschyrer från andra företag och kommuner.– Om det här slår väl ut förlänger vi kontrakten med årets infopoints och öppnar kanske några till nästa år, säger Filip Wägbo. Man kan fråga sig om det verkligen finns behov av fysiska turistinformationer med tryckta broschyrer idag när i stort sett alla har en smartphone. – Det är faktiskt efterfrågat, och så länge det är det kommer vi att erbjuda det och se till att det är fräscht och uppdaterat. Vi gör nu nya broschyrer och kartor som är anpassade till idén med infopoints. De nya informationspunkterna ska vara öppnade till 10-11 maj då Äventyret Halen invigs.

Text och bild av Lena Karlsson BLT 190410

2019-04-10 08:37