Hur kan du och ditt företag gynnas av vindkraften till havs?

Hur kan du och ditt företag gynnas av vindkraften till havs?

Torsdagen den 5 mars kl. 17-19 anordnar Till havs! vårens första branschträff i stadshuset, Sölvesborg. Den vänder sig till de som jobbar eller driver företag inom servicebranschen, framförallt företag som är verksamma inom service när det gäller personal och/eller tjänster runt boende, mat, transporter, drivmedel, maskiner med mera.

Inom vilka områden kommer olika tjänster och service att bli aktuella
när vindkraften kommer till havs? Hur ser en vardag för vindkrafts-
etableringen ut?

Välkommen till ett unikt tillfälle att träffa och nätverka med andra
personer och företag inom servicebranschen, och att utbyta tankar
och idéer. Mer information hittar du i bifogad inbjudan.

Anmälan görs enklast via Till havs! webb:
www.vindkrafttillhavs.se/branschtraffar

Syftet med dessa branschträffar är att skapa ett forum där det finns goda möjligheter att knyta kontakter och hitta nya samarbeten som kan komma att bli värdefulla inför vindkraftens kommande upphandlingar och etablering. Fler träffar är på gång under våren, bland annat är turismträffen inplanerad till den 26 mars.

 2015-02-18 14:17