Gångbro över Frickasundet - på väg att bli verklighet!

Gångbro över Frickasundet - på väg att bli verklighet!

För att skapa förutsättningar för besöksnäringen så är en bro över Frickasundet i Halen, ett av etappmålen i projektet - Sveriges Sydligaste VILDMARK. Nu ser det ut att bli verklighet.

Måndagen den 26 november togs beslut i kommunfullmäktige att projektering sker under 2019 och byggnation under 2020.

Med en bro så binder vi ihop Hotell, Restauranger, Camping, Stugor, Badplats, Vandringsleder, Ridleder etc. Allt inom ett rimligt avstånd på några km.
Vi hoppas att bron ger injektion till de privata aktörer som finns i kommunen och att fler vill satsa på besöksnäringen, säger projektledare Filip Wägbo. Självklart kommer bron vara en stor tillgång också för de boende i kommunen. Genom bron så binder vi samman och gör området mer tillgängligt. Bron skapar förhoppningsvis nyfikenhet, stolthet och ger området en än större attraktionskraft.

2018-11-28 08:05