Företag kan söka digitaliseringsstöd

Företag kan söka digitaliseringsstöd

Små företag ges nu möjligheten att ansöka om digitaliseringsstöd i 18 regioner. Sammanlagt handlar det om 35 miljoner kronor som kan användas till att ta in extra kompetens för att utveckla företag.

Det är idag ett problem att små företag inte har samma förutsättningar att digitalisera sin produktion eller tjänster till skillnad från större företag.

Tillväxtverket arbetar på uppdrag av regeringen att finna lösningar för att hjälpa små företag. Sedan 2013 tilldelar Tillväxtverket checkar för internationalisering till små företag för att hjälpa dem i deras arbete med att finna globala marknader. De företag som fick affärsutvecklingscheckar för internationalisering 2013- 2014 (182 stycken) har ökat sin omsättning med 16,7 procent. Motsvarande kontrollgrupp har en ökning med 1,1 procent.

Det nya för i år är att små företag nu kan söka stöd för digitalisering som kan användas för att till exempel ta fram digitala strategier.

– Svenskt näringsliv står generellt sett väl rustat när det kommer till den digitala omställningen men vi ser att de största utmaningarna finns hos de mindre företagen. Nu får de en unik möjlighet att få stöd i sitt arbete med att blir mer digitaliserade vilket är mycket glädjande för svensk konkurrenskraft och jobbskapande, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Följande regioner kan söka stöd: Blekinge län, Dalarna, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Stockholms län, Gotlands län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län samt Östergötlands län.

Mer information om dessa affärsutvecklingscheckar samt hur du ansöker finns på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida >>

2017-02-28 09:34