ESF-projekt inom handeln i Blekinge

ESF-projekt inom handeln i Blekinge

Karlskrona kommun har sökt och beviljats projektmedel från Europeiska Socialfonden, ESF. Projektet har tagits fram i samverkan med cityföreningarna och näringslivsavdelningarna i de fem Blekingekommunerna. Projektet avser utbildning av de föranmälda 90 butikerna/handelsföretagen i de fem blekingekommunerna. 

Projektet skall pågå under 3 år och omfattar 7,9 mkr i beviljade EU-medel och projektnamnet är Stärkt kompetens i handeln. Projektet syftar till att öka kunskaperna i de mindre företagen för att utveckla företaget i en allt tuffare konkurrens inte minst från näthandeln. Bilden är från presskonferensen den 30/6.

2016-07-07 09:37