Enkätundersökning om coronapandemins påverkan på näringslivet i Olofströms kommun

Enkätundersökning om coronapandemins påverkan på näringslivet i Olofströms kommun

Olofströms Näringsliv genomför en undersökning för att se hur coronapandemin påverkar näringslivet i kommunen. Har ditt företag påverkats av coronapandemin? Vi är väldigt tacksamma om du vill lägga två minuter av din tid och svara på frågorna i vår enkät för att hjälpa Olofströms kommun att få en bättre bild av hur företagen i kommunen påverkas, och om det finns fler möjliga insatser som kommunen kan göra.

Klicka här för att komma vidare till enkäten >>

Du kan vara anonym om du önskar, men det är tacksamt om du anger namn och kontaktuppgifter så att vi kan följa upp med eventuella frågor eller fortsätta dialogen.
Obs! Alla svar behandlas konfidentiellt av Olofströms Näringsliv AB och om resultat från undersökningen redovisas kommer det inte att framgå vad enskilda personer/företag svarat.

Har du frågor om enkäten eller annat som rör näringslivet i Olofströms kommun är du välkommen att kontakta oss på: info@olofstromsnaringsliv.se

2020-04-15 10:32