CoSkill - kompetensutveckling inom digital omställning

CoSkill - kompetensutveckling inom digital omställning

Har ditt företag påverkats av Coronakrisen och har ett digitalt omställningsbehov som är påskyndat av Corona? Kan kompetensutveckling och utbildningsinsatser vara en väg framåt för att stärka er position? Ta då del av CoSkill - en möjlighet att utveckla ditt företag och kompetensutveckla anställda inom digital omställning.

CoSkill är finansierat av Europeiska Socialfonden och drivs av Region Skåne och Region Blekinge och är gratis för medverkande företag. IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, NetPort Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park deltar som samverkanspartners.

Läs mer om hur Du och Ditt företag kan ta del av insatser via CoSkill på projektet hemsida >>

2021-02-03 19:27