Bäst företagsklimat i Blekinge finns i Olofströms kommun

Bäst företagsklimat i Blekinge finns i Olofströms kommun

I årets ranking av Svenskt Näringslivs företagsklimat ser vi en ny etta i Blekinge. Det är Olofströms kommun som ligger bäst till i länet. Det framgår när Svenskt Näringsliv nu presenterar sin ranking av länets och landets alla kommuner.

"Det är glädjande att se Olofström som den kommun där företagen upplever det bästa företagsklimatet i Blekinge. Olofström är en motor i länet och med flera företag som jobbskapare och stor exportandel", säger Carina Centrén, regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge.

Om rankingen
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2018 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30 733 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. På hemsidan www.foretagsklimat.se visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

2018-10-02 10:16