AFFÄRER & MÖJLIGHETER inom BESÖKSNÄRINGEN!

AFFÄRER & MÖJLIGHETER inom BESÖKSNÄRINGEN!

För att vi ska bli en ännu mer framgångsrik besöksnäringsregion, krävs samarbete och nätverkande. Utbyte av erfarenheter och inspiration. Naturen har en skatt av möjligheter!

Välkommen till en ENTREPRENÖRSDAG för dagens och kommande aktörer. På plats finns representanter från Visit Blekinge, Sveaskog, Nyrups Naturhotell, Blekingeleden och Ekoturismföreningen.

Den 24 april kl. 8.30-14.00 på Brokamåla gård. Vi bjuder på lunch!

Anmälan till Filip Wägbo

2018-04-06 14:35