1 oktober 2018 Detaljhandelsdagen – Save the Date

1 oktober 2018 Detaljhandelsdagen – Save the Date

Som ett resultat av projektet Stärkt kompetens i handeln har handels-, centrum- och cityföreningarna i Blekinge beslutat att genomföra en Detaljhandelsdag! Fokus kommer vara på korta föreläsningar i en rad olika ämnen. Man kommer också bjuda in ett antal utställare, som kanske kan göra vardagen som handlare lättare eller varför inte en hel ”make over” av er butik.

Premiären kommer bli på Blekinge Convention Center i Ronneby och det blir ett eftermiddagsevenemang mellan 13-17, för dem som vill kan man avsluta med en after work på Ronneby Brunn.

Till mer information >>

2018-05-17 10:40